Projektstyring i Business Central, NAV, Uniconta og C5

Med projektstyring fra Systemcenter, kan du arbejde ud fra ressourcer, få en effektiv kapacitetsstyring, oprette og kontrollere alternative kostpriser, oprette og arbejde ud fra budgetter, samt oprette og kontrollere sager. Som leverandør af projektstyring har vi ligeledes stor erfaring indenfor styring af projekter, for- og efterkalkulering, opsamling af timer og øvrige omkostninger samt styring af igangværende arbejde.

Systemcenter er eksperter i projektstyring i Business Central, NAV, Uniconta og C5

Systemcenter har siden 1997 skræddersyet løsninger til virksomheder med behov for projektstyring. Det hele startede i de ældre ERP-systemer, hvor alt skulle optimeres til hver enkelt virksomhed. Vi har igennem årene skabt en stor vidensbank og erfaring med skræddersyede løsninger og lært, hvilke problemstillinger virksomheder, der arbejder med projekter, møder i deres arbejdsdag. Derfor har vi en yderst praktisk viden, der gør vi kan levere en komplet løsning til virksomheder med behov for en effektiv projektstyring. Vores supportafdeling har ligeledes den erfaring og ekspertise der skal til, for at vi i dagligdagen let kan hjælpe vores kunder videre, hvis problemer skulle opstå.

Der er mange fordele ved en effektiv projektstyring

Hvad kan du forvente af projektstyring i NAV / Navision og C5?

Styr på dine ressourcer med projektstyring

Du kan holde styr på ressourcer (personer og udstyr) med tilhørende priser og kapacitet. En ressources kapacitet kan forbruges og sælges. Med hensyn til planlægning kan relaterede ressourcer indgå i en ressourcepulje, og de enkelte ressourcer eller puljen kan tildeles specifikke opgaver iht. en tids- eller opgaveplan. Det kan f.eks. være på sager eller serviceopgaver.

Kapacitetsstyring

Du kan planlægge kapacitet på ressourcer mht. registrering af hhv. salg og forbrug af kapaciteten. Hertil kan trække forbrugs- og salgsstatistik til analyse på rentabilitet af ressourcerne. Du kan oprette en kapacitetsplan i kalendersystemet i den tidsperiode, du har brug for. Du kan også overvåge ressourcebruget og holde øje med tilgængelighed, samt omkostninger og indtægter ifm. f.eks. sager eller serviceopgaver.

Projektstyring med sagsmoduler

Effektiv projektstyring giver dig mulighed for at holde styr på kundeprojekter, herunder arbejdsopgaver, indkøbsplanlægning, registrere forbrug af timer og materialer og udstede fakturaer. Du kan holde styr på sager til fast pris og løbende regning. Du kan også:

  • Oprette en sag med mange opgaver og delopgaver. Hver opgave kan have et separat budget, leveringstid og faktureringsprofil
  • Oprette sagsbudgetter og kopiere et budget fra én sag til en anden
  • Oprette prisaftaler pr. sag for varer og ressourcer til brug ved fakturering
  • Håndtere varer-i-arbejde, herunder bogføre hensættelser m.v. til Finans
  • Fakturere kunden i en eller flere valuta (kan defineres pr. opgave)