Et B2B e-Commerce team: En guide til de 4 nødvendige roller

Producenter, grossister og distributører rundt om i verdenen øger effektiviteten ved et implementere online ordre portaler. Det at implementere nye løsninger kan være en skræmmende oplevelse, specielt når man gør det første gang. Derfor er den initiale forberedelse vigtig, og kan lave gøre den helt store forskel på succes og fiasko. En første vigtig del af denne planlægningsproces er at vælge det rigtige interne team, og de rigtige interne kompetencer.  Er du i en mindre virksomhed kan kompetencerne nødvendigvis placeres på de samme personer. Husk at give de forskellige roller plads.

De fire nøgleroller i et funktionsdygtigt B2B e-Commerce udrulningsteam

Rolle 1: Projektlederen

Projektlederen B2B E-Commerce

Den øverste ansvarlige skal forstå alle stakeholders i projektet, og hvad det er, virksomhedens ledelse vil opnå ved igangsætningen af den online butik. Samtidig er projektlederen det dedikerede kontaktpunkt for din B2B e-commerce udbyder. Personen kan typisk komme fra salg, IT, administrationen eller marketing, og vil koordinere de forskellige brikker af projektet. Samtidig er personen også den ultimative ansvarlige for at få projektet sikker landet. Projektlederen bør fra starten have indflydelse over de andre stakehholders i projektteamet, og samtidig have adgang til alle nøgleinformationer i virksomheden, således de effektivt kan vurdere indvirkningen af denne nye afsætningskanal.

Rolle 2: Dataspecialisten

Dataspecialist B2B E-Commerce

B2B teamets dataspecialist kommer som regel fra den daglige operation eller fra IT. Rollen er ansvarlig for det første upload af informationer og det fremtidige vedligehold af kunde-, produkt-, pris- og lagerdata. Samtidig vil de også have ansvar for at definere den proces som de nye indkomne ordrer fra B2B portal får, samt hvordan de bliver håndteret. Områder som integration og workflows, der sikrer en hurtig og uhindret integration mellem din nye B2B portal og dit ERP system, som Microsoft Dynamics NAV eller Microsoft Dynamics C5.

Rolle 3: Kundeadoptionsejer

Kundeadoptionsejer B2B E-Commerce

Uden en god iscenesættelse af B2B-portalen, er succesraten i fare. Derfor er hastigheden i kundeadoptionen essentiel. Rollen er ansvarlig for at sikre kundernes opmærksomhed, brugerenes registrering og den initiale anvendelse af din nye B2B e-commerce løsning. Personen har ofte en kommerciel baggrund, og bør derfor komme fra salg. Rollen kan med fordel udfyldes af en person, der har evnen til give sælgerne incitamenter til at opmuntre kundernes adoption af den nye portal.

Rolle 4: Branding og messaging

Branding og Messaging B2B E-Commerce

Den visuelle identitet af din nye B2B e-commerce portal, bør ligge hos dit markedsføringsteam. Området er både logo, farvevalg og produktbilleder (packshots). Det er også i denne rolle, at den kundevendte kommunikation på både portal og i relaterede marketingkampagner besluttes. Husk i rollen, at det er en B2B portal – hvorfor effektivitet og professionalisme er vigtigt. Tommelfingerreglen er mindre flash giver mere cash.