Gør personer opmærksomme på de mails du sender til dem med @omtale

Den gennemsnitlige medarbejder får mange e-mails hver dag. Det kan derfor være svært at adskille sig fra mængden i modtagerens indbakke. Det kan du med funktionen @omtale i Outlook, som er en del af Office 365.

Med @omtale, kan modtageren se i sin indbakke, at deres navn bliver nævnt i mailen. De ved derfor, at der er noget de skal tage stilling til. Denne funktion er meget brugbar i mails med mange modtagere. Lad os sige du informerer din virksomhed om et specifikt emne, så er det muligt at @omtale personer, som skal have fokus på specifikke dele af mailen.

Brug @ i teksten, for at omtale en person

1. Når du skriver brødteksten i din e-mail eller kalenderinvitationer, kan du skriv @ efterfulgt af personens navn/e-mail. I nedenstående eksempel, omtaler jeg vores salgschef Steffen.

Outlook Omtale Person

2. Når du starter med at skrive navnet, vil Outlook give dig forslag til, hvem du gerne vil omtale. Vælg den person på listen, som du vil omtale. Kontaktpersonens fulde navn indsættes som standard.

Du kan slette en del af navnet, så du f.eks. kun skriver navnet på den person du omtaler. Når du omtaler en person, tilføjes den person automatisk til ”Til…” feltet i e-mailen.

Outlook Omtale Fulde Navn

Nedenstående eksempel viser, hvordan e-mailen ser ud hos den person der er @omtalt. E-mailen får et @ ikon i indbakken. Du kan også sortere din indbakke efter e-mail, hvor du er omtalt.

Outlook Omtale Indbakke