Salgs- og handelsbetingelser

Pr. 1. januar 2011

Levering
Leveringsbetingelserne er ab lager.
Leveringstiden er normalt 14 dage.

Betaling
Betalingsbetingelserne er 14 dage netto med mindre andet er aftalt.

Supportabonnement
Et supportabonnement giver dig som kunde mange fordele. Det er din sikkerhed for, at de daglige ERP opgaver løses hurtigt og effektivt.
Vi har en særskilt support aftale, som uddyber indholdet.

Support uden abonnement
Support uden abonnement faktureres efter forbrugt tid. Dog minimum ½ time / 400 kr.

Backup
Kunden er ansvarlig for dagligt at tage backup af sine systemer. Systemcenter Randers A/S forudsætter derfor, at der forefindes en backup, når vi arbejder på kundens IT systemer. Systemcenter Randers A/S er ikke ansvarlig for data- og driftstab.

Systemkonsulent
En systemkonsulent har installeret flere end 10 systemer, og har flere års erfaring med IT. En systemkonsulent har et dybt kendskab til de produkter vi arbejder med.

Programmør
En programmør arbejder udelukkende med programmering af tilretninger til Microsoft systemer. En programmør benyttes til forud beskrevne tilretninger af Microsoft systemer.

Kørsel
Vi tager normal timetakst for kørsel. Dog betaler Systemcenter Randers A/S den første ½ time.

Fragt
Ved straks eller direkte levering af varer tillægges et fragt gebyr på Kr. 100,- + moms.

Faktura
Fakturaer fremsendes elektronisk via mail. Såfremt kunden ønsker, at modtage fakturaen i udskrevet form tillægges et gebyr på kr. 50,- + moms.

Betingelser vedr. maskinel
Forinden det aftalte leveringstidspunkt skal kunden for egen regning klargøre lokaler og installationer i henhold til Systemcenter Randers A/S’s anvisninger. Levering og installation vil finde sted inden for normal arbejdstid. Ønsker kunden maskinel leveret og installeret på andre tidspunkter, faktureres der efter overtidstaksten.

Garanti for maskinel
Kunden indtræder i retten til over for fabrikanten / importøren at gøre krav gældende i henhold til garanti. Garanti ydes normalt i 12 måneder fra fakturadatoen. Systemcenter Randers A/S’s ansvar m.h.t. garanti og funktionalitet er begrænset til de specifikationer, der gælder for fabrikanten / importøren af maskinel.

Betingelser for programmel
Aftalen giver kunden brugsret til programmel. Ejendomsretten forbliver hos producenten eller Systemcenter Randers A/S.

Garanti for programmel
Kunden indtræder i retten til over for fabrikanten / importøren at gøre krav gældende i henhold til garanti. Garanti ydes normalt fra fakturadato. Systemcenter Randers A/S yder garanti i 3 måneder fra fakturadato for evt. fejl ved programmellet.
Microsoft yder garanti i henhold til Microsoft Electronic Service Agreement.

Priser:
Standard timepris kr. 800,00
Overtidssats pr. time kr. 1.200,00
Hverdag 18.00 – 08.00 og weekend.

Supportabonnement 1: (1-3 brugere af EDB)
Supportabonnement pr. kvt. kr. 1.500,00
Supportabonnement pr. år kr. 4.000,00

Supportabonnement 2: (4 -9 brugere af EDB)
Supportabonnement pr. kvt. kr. 2.000,00
Supportabonnement pr. år kr. 6.000,00

Supportabonnement 3: (10 – 25 brugere af EDB)
Supportabonnement pr. kvt. kr. 3.000,00
Supportabonnement pr. år kr. 10.000,00

Supportabonnement 4: (+ 25 brugere af EDB)
Supportabonnement pr. kvt. kr. 6.000,00
Supportabonnement pr. år kr. 20.000,00

Opkobling med VPN (kun i f. m. supportaftale)
Supportabonnement pr. kvt. kr. 1.000,00
Supportabonnement pr. år kr. 3.000,00

Specialpriser for kunder med supportabonnement:
Klippekort XAL – 100 konsulenttimer kr. 70.000,00
Klippekort XAL – 50 konsulenttimer kr. 37.500,00
Klippekort C5 – 50 konsulenttimer kr. 35.000,00
Klippekort C5 – 30 konsulenttimer kr. 22.500,00

Programmør – dagspris kr. 5.000,00
Tekniker – dagspris kr. 4.000,00